Seguir a @coval_sa Google+
Certificado Infocif empresa COMERCIAL COVAL SA

galene / ecothermic slide / lumeal / millenium / soleal / ba-61 / cital / artyal / easy slide

SOLEAL
  • La Corredissa Universal.
  • Les línies fines contribueixen a les prestacions altes de la corredissa, privilegiant la llum (massa d'alumini reduïda: 103 mm en el marc, 33 mm en els muntants centrals i 136 mm en tancament de 4 fulles).
  • respon a l'evolució del mercat: en tèrmica, permeabilitat a l'aire i acústica, Uw fins a 1.4 W/m².K, Sw: 0.45 i TLw: 0.59 (Aquests valors són obtinguts amb doble vidre d'1.0 W/m².°K i intercalació aïllant amb dimensions 4.3 m x 2.6 m).
  • Opcions de fabricació en 2, 3, 4 sobre dos carrils i 3 o 6 fulles, sobre 3 carrils.
  • El disseny permet grans dimensions per aconseguir major aportació solar. Dimensions fins a 4.3 m x 2.6 m.
  • Admet vidres fins a 32 mm.
  • Respon a les exigències d'accessibilitat per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda.
  • Alumini extruït amb aliatge 6060 segons la norma UNE 38-350 i temperat T5.
  • Anoditzat estàndard de 20 micres qualitat marina, i lacats amb 10 anys de garantia.