Seguir a @coval_sa Google+

alumetic / alucomplet / alubloc / alunova / alucomplet-nova / alubloc-nova

ALUBLOC
  • Persiana enrotllable de perfils tubulars fabricada en aliatge d'alumini d'altes característiques, embellit i protegit amb pintures de la màxima qualitat, aplicades i termoendurides en un procés continu.
  • Format per la persiana Alumetic i calaix simple de xapa d'alumini amb tots els mecanismes necessaris per ser instal·lat sense treballs ni ajudes d'obra de paleta.
  • Es fabrica fins a un ample màxim de 2,5 metres.
  • Permet el tancament hermètic. Mitjançant l'encaix perfecte dels seves llames, quan la persiana està baixada, s'aconsegueix un total enfosquiment a l'interior.
  • Aïllament tèrmic acústic. S'aconsegueix mitjançant un sòlid perfil de doble paret, que garanteix al mateix temps un important estalvi d'energia. .
  • Seguretat contra agressions exteriors, siguin factors climatològics (vent, neu, pluja, ..) robatori, etc. Seguretat que es millora mitjançant la col·locació opcional d'un forrellat automàtic.
  • S'utilitza en obra nova i en obres de rehabilitació en les quals es renova las finestres a més de la persiana.
  • La instal·lació es realitza quan l'obra està pràcticament finalitzada, ja que en ser un producte acabat no precisa de treballs ni ajudes d'obra de paleta.