Seguir a @coval_sa Google+

artistica / clàsica

ARTÍSTICA
  • Marc de passamà massís de 40x8mm..
  • Barrot de 16x16mm massís.
  • Opció practicable de 1 o 2 fulles amb marc, pany i pern.
  • Aquests models de reixes tenen un mínim d' alçada de 750mm i un màxim de 1220mm.
  • Les mides superiors s' aconsegueixen mitjançant la incorporació de fixes decorats a dalt o a baix i de mòduls .
  • Els fixes decorats tenen una alçada màxima de 150mm.
  • Acabat zincat plata o lacat en un ampli ventall de colors.