Seguir a @coval_sa Google+

patrik / slide

SLIDE
  • Panell fix i extensible .
  • Se subministra, solament en 2 dimensions: 50x75 i 75x100.
  • No comporta cap aplicació, atès que només s'aplica sota les persianes introduint-la en les guies.