Seguir a @coval_sa Google+

unno thermic / soleal / titane

SOLEAL
  • És un sistema global de portes totalment amb trencament de pont tèrmic. Estan destinades per a edificis institucionals i residencials. El concepte modular, permet adaptar la porta als factors mediambientals.
  • Els llindars per PMR (Persones amb Mobilitat Reduïda) permeten facilitar l'accessibilitat dels edificis d'habitatge col·lectius i de les cases individuals a les persones amb mobilitat. El Llindar PMR permet mantenir les prestacions AEV..
  • Estanqueïtat A4-I2A-VC3,aconsegueixen prestacions tèrmiques fins a Uw = 1,9 W/m².K.
  • Selecció de portes adaptada a qualsevol necessitat: Reforçada en acció simple, anti-pinçament de dits, porta vaivé.
  • L'augment dels espessors d'alumini a 3 mm permet la realització de fulles de 2.60m d'alt per 1.30 m d'ample. Amb els panys multipunts de 3 i 5 punts la porta es tanca fàcilment.