Seguir a @coval_sa Google+

re-1000 / re-1002 / re-39 / baseblock

RE1002
  • Autoblocatge de seguretat que instal·lada en habitatges, xalets, apartaments i comerços evita la necessitat d'instal·lació de reixes o altres elements de protecció.
  • Persiana de seguretat amb lama recta en alumini extorsionat d'alta resistència .
  • Ample màxim aconsellat 3,5 metres.
  • Composta per un perfil principal recte de doble paret de 45 x 10 mm, i un perfil intermedi massís de bloqueig. La unió d'aquests perfils possibilita el autoblocatge d'aquesta persiana gràcies al entre gir de la lama intermitja per tota l'altura de les guies laterals.
  • Incorpora uns taps laterals de nylon per evitar els sorolls en el enrotllament, el desplaçament de les lames i la fricció amb les guies de la instal·lació.
  • Les guies porten incorporats uns burletes especials per a la funció de bloqueig.