Seguir a @coval_sa Google+

re-1000 / re-1002 / re-39 / baseblock

RE-39
  • Autoblocatge de seguretat que instal·lada en habitatges, xalets, apartaments i comerços evita la necessitat d'instal·lació de reixes o altres elements de protecció.
  • Amb línia corba en alumini extorsionat d'alta resistència.
  • Ample màxim aconsellat 3 metres.
  • Composta per un perfil principal doble paret de 39 x 9 mm, i un perfil inter mitja massís de bloqueig. La unió d'aquests perfils possibilita el sistema autoblocatge d'aquesta persiana gràcies al entre gir de la lama inter mitja per tota l'altura de les guies laterals.
  • La persiana de seguretat confeccionada incorpora uns taps laterals de nylon per evitar els sorolls en el enrotllament, el desplaçament de les lames i la fricció amb les guies de la instal·lació.
  • Les guies porten uns rivets per a funció de bloqueig.