Seguir a @coval_sa Google+

Producte / Finestres Practicables de PVC

top 70 advancer / top 60 carina / top 70 #neo standard

TOP 70 Advancer
  • Les finestres practicables oscil·lobatents Top 70 advance (Zendow System de 5 càmeres) són la forma més eficient de millorar el seu habitatge.
  • Estalvien energia. La tecnologia de les finestres de PVC Deceuninck, unida a un vidre adequat, poden suposar un estalvi de fins al 68%.
  • Aïllen del soroll. Silenci és confort. Amb finestres Deceuninck unides a vidres adequats, pot reduir el soroll exterior fins a en 32 vegades(50*dB) la sensació de soroll de l'exterior.
  • Donen seguretat. Una finestra de PVC Deceuninck està dotada de reforços i ferratjes de primeres marques, la qual cosa la converteixen en una finestra molt segura.
  • Permet vidre de 5 a 41mm. d'espessor.