Seguir a @coval_sa Google+

Producte / Portes d' Entrada de PVC

top 70 advancer / top 60 carina /

TOP 70 Advancer
  • Les portes d' entrada Top 70 advance (Zendow System de 5 càmeres) són la forma més eficient de millorar el seu habitatge.
  • Estalvien energia. La tecnologia de les finestres de PVC Deceuninck, unida a un vidre adequat, poden suposar un estalvi de fins al 68%.
  • Aïllen del soroll. Silenci és confort. Amb finestres Deceuninck unides a vidres adequats, pot reduir el soroll exterior fins a en 32 vegades(50*dB) la sensació de soroll de l'exterior.
  • Donen seguretat. Una finestra de PVC Deceuninck està dotada de reforços i ferratjes de primeres marques, la qual cosa la converteixen en una finestra molt segura.
  • Innovador sistema de sòcol per a portes de marc inferior mòbil. Augmenta l'estanqueïtat de la Porta. Evita danys en la part inferior de la Porta. Permet el pas de sense obstacle brusc..