Seguir a @coval_sa Google+

Producte / Portes d' entrada de PVC

top 70 advancer / top 60 carina

TOP 60 Carina
  • Amb formes rectes a l'interior i amb una estètica singular en l'exterior, unit a les seves elevades prestacions tèrmiques i el seu excel·lent preu, (Carina System 4 càmeres)la fan ideal per a la realització de grans projectes.
  • Disponible en colors Blanc, Nogué i Embero .
  • Reforços d'acer galvanitzat que donen a la finestra una alta rigidesa.
  • Innovador sistema de sòcol per a portes de marc inferior mòbil. Augmenta l'estanqueïtat de la Porta. Evita danys en la part inferior de la Porta. Permet el pas de sense obstacle brusc.